Mistä on kysymys? | Vad handlar det om?

Suomi tarvitsee uuden kaupungin. Kunnat muuttuvat tulevina vuosina enemmän kuin ne ovat historian saatossa koskaan muuttuneet, samalla niiden historiasta ja tarinoista tulee vahvempia kuin koskaan. Meidän on löydettävä erilaisia ratkaisuja eri puolilla Suomea – erityyppisillä alueilla toimivat erilaiset mallit.

Tällä kanavalla voit keskustella ideasta sekä ladata käyttöösi ”Uuden kaupungin malli: case Porkkala” -raportin.

Porkkala on uusi kaupunki, joka syntyy nykyisen Inkoon, Kirkkonummen ja Siuntion kuntien alueelle. Porkkala on uuden sukupolven alue, se perustuu mullistettuun kunta-ajatteluun, joka ei lähde hallinnosta ja rajoista, vaan tehtävistä, innostuneista ihmisistä ja inspiroivista miljöistä. Kolmen kunnan alue sijaitsee kasvavalla metropolialueella, muodostaen omaleimaisen kokonaisuuden metropolin kyljessä. 

---

Finland behöver en ny stad. Under kommande år förändras kommunerna mer än de har förändrats någonsin under historien, samtidigt som historien och berättelserna om dem blir starkare än någonsin. Vi måste hitta olika lösningar för olika delar av landet – i olika regioner fungerar olika modeller.

På denna kanal kan man diskutera om idén och ladda ner ”Modell för en ny stad: case Porkala” -rapporten.

Porkala är en ny stad som uppstår på området för de nuvarande kommunerna Ingå, Kyrkslätt och Sjundeå. Porkala är ett område av ny generation, det bygger på ett revolutionerande kommuntänk som inte utgår från förvaltning och gränser utan från uppgifter, entusiastiska människor och inspirerande miljöer. Området av tre kommuner ligger inom en växande metropolregion och utgör en särpräglad helhet strax intill metropolen.